Abramssons Fastighetsförvaltning

Är ett familjeföretag som äger och förvaltar ett 20-tal fastigheter i Örebro.

Under 1970-talet och tidigt 80-tal införskaffade Stig Abramsson ett antal fastigheter som skulle lägga grunden för det som idag är Abramssons Fastighetsförvaltning. Och när han avgick som direktör 1981 från det lokala byggbolaget Asplunds Bygg AB började han på heltid att arbeta med fastigheter.

Stig jobbade sedan sida vid sida med två av sina barn Sven och Maria fram till sin bortgång 1994. Sedan dess driver hans tre barn
Sven, Bengt och Maria, Abramssons Fastighetsförvaltning tillsammans.