Välkommen till Abramssons Fastighetsförvaltning

COVID-19
Allmänna råd till
boende och besökare
Den pågående corona-pandemin innebär att vi alla har ett eget ansvar för
att minska smittspridningen i samhället. Följ därför gärna nedanstående
rekommendationer:
— Är du sjuk? Stanna hemma och undvik att vistas i gemensamma
utrymmen i fastigheten i så stor utsträckning som möjligt, till dess att
du blivit frisk och varit symtomfri i två dagar
— Håll god handhygien samt nys och hosta endast i armvecket för att
förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar
— Undvik sociala kontakter som inte är nödvändiga
— Hembesök kan bidra till smittspridning, vänta därför med
felanmälningar som inte är akuta
— Hjälp gärna till om du har en granne som befinner sig i en riskgrupp, så
att denne slipper gå ut i onödan – exempelvis med att handla mat eller
gå till apoteket
Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt sjukvårdsrådgivningen, 1177. Hjälp de som verkligen behöver komma fram att göra
det. Många vanliga frågor besvaras ingående på myndigheternas webbplatser
som www.folkhalsomyndigheten.se och www.krisinformation.se eller
genom att ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Vi har uppdaterat vår integritetspolicy i och med den nya dataskyddsförordningen.
Policyn finns att ladda ner under fliken information & Broschyrer

På grund av det stora trycket efter hyresrätter har vi inte möjlighet att hålla i en kö där vi kan erbjuda en lägenhet inom rimlig tid.

Därför kommer lediga lägenheter att läggas ut på hemsidan, där man kan anmäla sitt intresse på lediga objekt.